18 Nisan 2009 Cumartesi

KRİL ALFABESİNİ KOLAY ÖĞRENME METODU

KRİL ALFABESİNİ KOLAY ÖĞRENME METODU (1)


BÜYÜK HARFLERLE;
Татарча крил ....................Türkçe Alfabe ile .....................Ortak Alfabe ile

hИЧБЕРӘY-БАРЫСЫ..........HİÇBIREV-BARISI.............HİÇBERÄÜ-BARISI
YРДӘК-КАЗ ............................ÜRDEK-KAZ ..........................ÜRDÄK-QAZ
БАЙ-ЯРЛЫ ..............................BAY-YARLI............................ BAY-YARLI
БАРА-КАЙТА......................... BARA-KAYTA ........................BARA-QAYTA
БАРА-ТУКТЫЙ .....................BARA-TUKTIY...................... BARA-TUQTIY
ФАЙДА-ЗАРАР...................... FAYDA-ZARAR..................... FAYDA-ZARAR
ДУС-ДӨШМАН ......................DUS-DÖŞMAN .......................DUS-DÖŞMAN
ЕЛМАЕП-КӨЛЕП ..................YILMAYIP-KÖLEP............... YILMAYIP-KÖLEP
ҖИР-КYК ...............................CİR-KÜK ..................................CİR-KÜK
КИҢ-ТАР................................ KİN-TAR................................. KİÑ-TAR
КӨН-ТӨН............................... KÖN-TÖN............................... KÖN-TÖN
КЫЗY -САЛКЫН.................. KIZU-SALKIN ........................QIZU-SALQIN
МЕНӘ-ТӨШӘ .......................MİNE-TÖŞE ...........................MENÄ-TÖŞÄ
СУЫК-ҖЫЛЫ ......................SUIK-CILI............................... SUIQ-CILI
ТИРӘН-САЙ .........................TİREN-SAY ............................TİRÄN-SAY
ЧИШЕНӘ-КИЕНӘ ..............ÇİŞİNE-KİYİNE .....................ÇİŞENÄ-KİYENÄ
ЭРЕ-ВАК ...............................İRİ-VAK ...................................ËRE-VAK
ЮМШАК-КАТЫ .................YOMŞAK-KATI....................... YOMŞAQ-QATI
ЯТА-ТОРА ...........................YATA-TORA............................ YATA-TORA


Küçük Harflerle;
Татарча крил................... Türkçe Alfabe ile ...................Ortak Alfabe ile

hичберәy-барысы.............hiçbırev-barısı .......................hiçberäü-barısı
yрдәк-каз ...........................ürdek-kaz .............................ürdäk-qaz
бай-ярлы ...........................bay-yarlı................................bay-yarlı
бара-кайта......................... bara-kayta ............................bara-qayta
бара-туктый .......................bara-tuktıy............................bara-tuqtıy
файда-зарар........................ fayda-zarar...........................fayda-zarar
дус-дөшман ........................dus-döşman ....................... .dus-döşman
елмаеп-көлеп .....................yılmayıp-kölep.............        .yılmayıp-kölep
җир-кyк ...............................cir-kük ................................cir-kük
киң-тар................................ kin-tar................................. kiñ-tar
көн-төн............................... kön-tön.................................kön-tön
кызy -салкын.................. ....kızu-salkın ............................qızu-salkın
менә-төшә ...........................mine-töşe .............................menä-töşä
суык-җылы .........................suık-cılı.............................. ..suıq-cılı
тирән-сай ............................tiren-say ..............................tirän-say
чишенә-киенә .....................çişine-kiyine ....................   .çişenä-kiyenä
эре-вак .................................iri-vak ................................ëre-vaq
юмшак-каты ........................yomşak-katı....................... yomşaq-qatı
ята-тора ...............................yata-tora............................ yata-tora

Kril Alfabesinin Türkçe okunuşları

Аа (Aa) ,,,,,,,Бб (Bb),,,,,,,,,,,,, Җ җ ,,,,,,,,,,,,,,(Cc),,,,,,,,,,, Чч (Çç),,,,,,,,, Дд (Dd)
Әә (Ee),,,,,,, Ее (Ìì),,,,,,,,,,,,,, Фф (Ff) ,,,,,,,,Гг (Ğğ) ,,,,,,Хх (Hh),,,,,,, hh (Hh)
Ыы (Iı ,,,,,,,,,Ии (İi),,,,,,,,,,,, Жж (Jj) ,,,,,,,,,,Кк (Kk),,,,Лл (Ll),,,,,,,,, Мм (Mm)
Нн (Nn) ,,,,,,,Ң Ң (Ññ),,,,,,,,,,, Оо (Oo),,,,,,,,ӨӨ (Öö),,, Пп (Pp),,,,,,, Рр (Rr)
Сс (Ss),,,,,,,, Шш (Şş) ,,,,,,,,,,Тт/m (Tt),,,,, Уу (Uu),,, YY (Üü),,,,, Вв (Vv)
Йй (Yy),,,,,,,,Зз (Zz),,,,,,,,,,,,, Цц (TSts),,,,,,,, Яя (YA ya) ,,,,,,,,,,,,Юю (YO yo)
Ьь ( ‘ ) Ьь (durdurma-yumuşatma işareti)

Qq Harfi Ortak alfabede kullanılıyor. (Türkçedeki Kalın Kk için) (Qazan, Qırım)
Kk Harfi Ortak alfabede ince (Kk) için kullanılıyor. (Kük, Kiñ)
Ortak alfabede Ğğ harfi genellikle Tatarstan sitelerinde Türkçe'deki Gg yerine kullanılıyor.
Türkiye'de ise genellikle Türkçedeki Gg kullanılıyor.
Dikkat edilecek hususlar.
Krilitsa da bulunmayan fakat Tatarcada bulunan sesler için Tatar Kril'de bazı harfler türetilmiştir.

Bunlar ;

-Türkçe alfabedeki (Ee) sesi için Tatar Krilde; ters (e) harfi kullanılmaktadır. Bu harfi (Ә) olarak yazılmaktadır. Ortak alfabede bu harf genellikle (Ää) olarak ifade ediliyor.

-Türkçe alfabedeki (Hh) sesi için Tatar Krilde; Kalın (H) için (Xx), ince (H) için (hh) harfleri kullanılmaktadır.

-Türkçe alfabede bulunmayan ancak Tatar Kril de bulunan (Ee) harfi kelime başına geldiğinde (yì), kelime ortasına geldiğinde (ì) olarak okunur. (минем) (Türkçe benim) , (ел) (Türkçe (yıl).

-Türkçe alfabede bulunmayan diğer bir harf (Ң ң ) (аныҢ -моныҢ) (Türkçe onun-bunun) Tatar Kril de H harfinin sağ ayağının aşağısında devam eden bir çizikle ifade edilmektedir.

-Kril de (Тт) nin diğer bir yazılış şekli (m) şeklindedir. Yani küçük m ile yazılabilmektedir.

-Latin veya Krilde; Oo harfleri okunurken Iı harfine yakın bir ses ile okunur. (Onıtma!)

-Latin veya Krilde; Öö- ӨӨ harfleri okunurken İi harfine yakın bir ses ile okunur. (Öy-Türkçesi Ev)Ëzerläüçe B.Aktash 2005 yıl İzmir

TUGAN TîL

TUGAN TîL
NOTA

TUGAN TîL SÜZLER


TUGAN TîL SÜZLER

Bu cır, bütün Dünyadaki (Kazan) Tatarların bildiği ve bir çeşit Milli Marş niteliğinde bir şarkıdır.

Her Tatar toplantısında ayakta söylenir.Söz: Abdullah Tukay (Şair Gabdulla Tukay, 27 yıllık ömründe, Tatar halkına ölümsüz eserler bırakmıştır.)

Müzik:Halk müziği (Anonim)TUGAN TEL

İ tugan tel, i matur tel, әtkәm-әnkәmneñ tele!
Dünyada küp nәrsә beldem,sin tugan tel arkılı(2)

İñ ilek bu tel belәn әnkәm bişektә küylәgәn,
Annarı tünnәr buyı әbkәm hikәyәt söylәgәn (2)

İ tugan tel! Hәrvakıtta yardәmeñ belәn sineñ,
Keçkenәdәn añlaşılgan şatlıgım, kaygım minem(2)

İ tugan tel! Sindә bulgan in elek kılgan dugam
Yarlıkagıl, dip üzem hәm әtkәm-әnkәmne, hodam!(2)

Gabdulla Tukay


http://gabdullatukay.ru/

(ANA DİL)

Ey ana dil, ey güzel dil, babam- annemin dili,

Dünyada, çok şeyler bildim, sen ana dilim sayesinde

İlk önce bu dille, anneciğim beşik şarkısı söylemiş,

Sonra geceler boyunca ninem hikaye anlatmış,

Ey ana dil! her vakitte yardımın ile senin,

Küçüklüğümden anlaşılmış sevincim kaygım benim

Ey ana dil, sende olmuş ilk kıldığım (okuduğum) duam,

“Koru diye kendimi ve babam annemi Hüdam.”

Abdullah Tukay

Kril-Latin Öyränü

Kril-Latin Öyränü
Baş Bit

Kril-Latin Öğrenü

Kril-Latin Öğrenü
Tatarstan Kitap Neşriyatı

Kril-Latin Öyränü

Kril-Latin Öyränü
Harfler

Kril-Latin Öğrenü

Kril-Latin Öğrenü
Aa

Kril-Latin Öğrenü

Kril-Latin Öğrenü
Ee

Kril-Latin Öğrenü Bb

Kril-Latin Öğrenü Bb
Bb

Kril-Latin Öğrenü Cc

Kril-Latin Öğrenü Cc
Cc

Kril-Latin Öğrenü Çç

Kril-Latin Öğrenü Çç
Çç

Kril-Latin Öğrenü Dd

Kril-Latin Öğrenü Dd
Dd

Kril-Latin Öğrenü Ee

Kril-Latin Öğrenü Ee

Kril-Latin Öğrenü

Kril-Latin Öğrenü
Ff Gg

Kril-Latin Öğrenü Gg

Kril-Latin Öğrenü Gg
Gg

Kril-Latin Öğrenü Hh

Kril-Latin Öğrenü Hh
Hh

Kril-Latin Öğrenü Iı

Kril-Latin Öğrenü Iı

Kril-Latin Öğrenü İi

Kril-Latin Öğrenü İi
İi

Kril-Latin Öğrenü Jj

Kril-Latin Öğrenü Jj
Jj

Kril-Latin Öğrenü Kk

Kril-Latin Öğrenü Kk
Kk

Kril-Latin Öğrenü Qq Kk

Kril-Latin Öğrenü Qq  Kk
Qq

Kril-Latin Öğrenü Ll

Kril-Latin Öğrenü Ll
Ll

Kril-Latin Öğrenü Mm

Kril-Latin Öğrenü Mm
Mm

Kril-Latin Öğrenü Nn

Kril-Latin Öğrenü Nn
Nn

Kril-Latin Öğrenü Nñ Oo

Kril-Latin Öğrenü Nñ  Oo
Nñ Oo

Kril-Latin Öğrenü Öö

Kril-Latin Öğrenü Öö
Öö

Kril-Latin Öğrenü Pp

Kril-Latin Öğrenü Pp
Pp

Kril-Latin Öğrenü Rr

Kril-Latin Öğrenü Rr
Rr

Kril-Latin Öğrenü Ss

Kril-Latin Öğrenü Ss
Ss

Kril-Latin Öyränü Şş

Kril-Latin Öyränü Şş
Şş

Kril-Latin Öğrenü Tt

Kril-Latin Öğrenü Tt
Tt

Hakkımda

Fotoğrafım
Béz Tatarlar Kayda Kaylarda Yäşibéz Без Татарлар Кайда Кайларда Йәшибез